Månad: januari 2018

Varför Taxfree? Så fungerar det

Idag blir vi lite informativa här i bloggen. Nu kanske de flesta av oss inte bryr oss om varför varor man köper på en del kryssningar är skattebefriade. Men för er nyfikna och frekventa resenärer kan det vara intressant med en lite förklaring. Om inte annat för att få reda på vilka kryssningar som erbjuder taxfree. Alla gör nämligen inte det.

Internationellt vatten

För att ett kryssningslinje skall kunna erbjuda varor som säljs oskattade så är kravet att man befinner sig på så kallat internationellt vatten. Internationellt vatten är helt enkelt de delar av haven som inte är ett särskilt lands egna ekonomiska zon. Ingen äger så att säga handeln här och det är ett globalt samförstånd och en gemensam lag, som betyder att varor som säljs på dessa vatten är skattefria. Det är ganska logiskt egentligen. Vem skall skatten annars tillfalla?

Vidare kan man säga att generellt sätt så är det internationellt vatten ganska så snart att man har lagt ut och är på väg ut på havet. Det “internationella vattnet” är 95% av havet. Men det är bara varor som är skattefria i dessa zoner. Om du exempelvis säljer och köper aktier eller optioner online, så gäller inte någon skattefrihet. Den virtuella handelsplatsen är inte som en del kan tro skattefri.

Taxfree

En annan plats som är taxfree är flygplatsen och flygplanen. Egentligen gäller taxfree bara i flygplanen, som onekligen kan befinna sig i internationellt luftrum, som man har rätt att bedriva taxfree. Men på grund av det begränsade utrymmet så har man flyttat ner det mesta av försäljningen på marken. Nåja. Vi gillar ju skepp på havet mer än skepp i luften i den här bloggen.