FunLiners

Kryssa

På den här bloggen fokuserar vi på trevliga kryssningar i de flesta format och prisklasser. Syftet är främst att sprida kunskap om vilka alternativ som står till buds på marknaden. Men också att komma med goda råd om saker som kan vara bra att ha i minnet när du letar efter och bokar en kryssningsresa. Målet är att täcka in en så stor del kryssningsalternativ som finns att välja mellan idag. Men förmodligen kommer vi att lämna de dyraste alternativen därhän och huvudsakligen sikta på att berätta så mycket som möjligt om resor de flesta har råd med.